strona główna|o endokrynologii|oferta medyczna|biografia|doświadczenia zawodowe|kontakt|hobby

Kilka słów o endokrynologii

Kilka słów o endokrynologii

Endokrynologia jest nauką obejmującą nauki podstawowe i kliniczne. Zajmuje się zaburzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego. Gruczoły wydzielania wewnętrznego, inaczej gruczoły dokrewne wytwarzają hormony, substancje czynne regulujące wszystkie czynności żywego organizmu. Hormony spełniają istotną rolę w rozwoju osobniczym i w zachowaniu zdrowia począwszy od okresu płodowego aż do późnej starości.

Zaburzenia hormonalne stanowią odrębne jednostki chorobowe, mogą również występować w chorobach obejmowanych przez inne specjalności kliniczne. W tym sensie endokrynologia kliniczna jest dziedziną bardzo szeroką, a endokrynolog często konsultuje chorych leczonych przez innych specjalistów.

W endokrynologii klinicznej występuje szereg wyodrębnionych działów, np. diabetologia (różne postacie cukrzycy), tyreologia (choroby tarczycy), endokrynologia ginekologiczna (rozrodu), endokrynologia okresu rozwojowego (w tym zaburzenia wzrostu, dojrzewania płciowego) i inne.

Endokrynologia jako dyscyplina naukowa i kliniczna wyodrębniła się przeszło 100 lat temu. Obecnie każdego roku odbywa się kilkadziesiąt konferencji naukowych poświęconych tym zagadnieniom, kilkaset czasopism naukowych zajmuje się tą problematyką, w tym 3 polskie (Endokrynologia Polska, Endokrynologia Pediatryczna i Endokrynologia, Diabetologia oraz Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego).

Postępy w dziedzinie endokrynologii prezentowane są na zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez dziesiątki towarzystw naukowych. Lekarze endokrynolodzy mają do dyspozycji setki nowoczesnych podręczników specjalistycznych, ich autorzy wywodzą się z najlepszych światowych ośrodków.

Rozwijająca się wiedza i osiągnięcia w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń hormonalnych, pozwalają na dokładniejsze rozpoznawanie i skuteczniejsze leczenie pacjentów. Postęp zwiększa wymagania od lekarza endokrynologa z korzyścią dla pacjenta.

Zapraszam do gabinetu endokrynologicznego przy ul. Niemcewicza 26, lokal 115, 2 piętro w Warszawie (02-306 Warszawa)

Profesor Tomasz Romer - Endokrynolog - Gabinet prywatny - Warszawa Coded by: agmk.net (2005)